Pracodawca nie może potrącać z płacy pracownika wszelkich należności. Uszczuplenie zarobku jest dopuszczalne tylko w ściśle określonych sytuacjach i wyraźnych granicach.
W kodeksie pracy potrąceniem jest jednostronna czynność pracodawcy, który pomniejsza wynagrodzenie pracownika przez odliczenie od niego konkretnych należności w ściśle określonych granicach.

Co wolno potrącać

Kodeks pracy w art. 87 wymienia te należności, które mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika, nawet przy jego sprzeciwie. Przed uszczupleniem pensji należy od niej odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych tak, aby pozostała kwota netto. Po jej otrzymaniu z wynagrodzenia można potrącić:
● sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
● sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
● zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
● kary pieniężne wymierzone pracownikowi za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, przychodzenie do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.
Katalog należności podlegających potrąceniu jest zamknięty (wyrok SN z 11 czerwca 1980, I PR 43/80, PiZS 1982/1/46). Oznacza to, że na potrącenia innych należności szef musi uzyskać każdorazowo zgodę podwładnego na piśmie. Sposób wyliczenia należności nie jest przypadkowy, gdyż potrąceń dokonuje się właśnie w kolejności wyżej wymienionej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Ile i co firma może potrącić z pensji.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Jakie są granice potrąceń
- Jaka jest kwota wolna od potrąceń
- Z czego można potrącać