Biuro prasowe małopolskiego urzędu marszałkowskiego poinformowało, że zarząd regionu wybrał do dofinansowania 272 projekty mikroprzedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO).

Łączna wartość planowanych inwestycji małopolskich mikroprzedsiębiorstw to prawie 82 mln zł, z czego blisko 33 mln zł to kwota przyznanej dotacji z MRPO.

Najwięcej wybranych wniosków pochodzi z miasta Krakowa i powiatu krakowskiego, powiatu nowotarskiego, wadowickiego, tarnowskiego i miasta Tarnów.

Zatwierdzone projekty to w większości inwestycje w zakresie ochrony zdrowia, działalności produkcyjnej, usług dla ludności, budownictwa, mechaniki i diagnostyki pojazdów oraz poligrafii i gastronomii.

Dofinansowanie otrzymały nie tylko projekty o charakterze innowacyjnym, ale również te, które nawiązują do przedsiębiorczych tradycji regionu. Wśród beneficjentów realizujących inwestycje z zakresu tzw. ginących zawodów znalazł się m.in.: introligator galanteryjny i poligraficzny, kowal czy kaletnik.

Dotychczas z funduszy europejskich dostępnych dla przedsiębiorców w ramach MRPO zostało wybranych 870 projektów, które otrzymały łącznie dofinansowanie w wysokości blisko 330 mln zł.