W poprzednim roku zmieniły się przepisy regulujące zasady przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego (w wysokości 400 zł miesięcznie) w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym. Zgodnie z nimi rodzic może podjąć dodatkowe zatrudnienie, jeśli nie koliduje to z bezpośrednią opiekę nad dzieckiem. Musi jednak pamiętać, aby zgłosić to w gminie, która sprawdzi wtedy, czy dodatkowy dochód nie powoduje przekroczenia kryterium dochodowego wynoszącego 504 zł lub 583 zł, które bierze się pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku.

– Niewiele osób korzysta z możliwości dorabiania w trakcie pobierania dodatku – mówi Elwira Kochanowska-Pięciak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Rzeszowie.

Jej zdaniem, część rodziców na pewno nie wie, że po zmianie przepisów samo dorabianie nie oznacza automatycznie utraty dodatku.

Bogumiła Podgórska z MOPS w Katowicach zwraca uwagę, że gmina wymaga od tego rodzica złożenia specjalnego oświadczenia.

– Musi w nim poinformować o charakterze podjętej pracy, m.in. napisać, przez ile godzin dziennie będzie ją wykonywał oraz w jaki sposób będzie zapewniona opieka nad dzieckiem – tłumaczy Bogumiła Podgórska.