Niemal każdy ubezpieczony w czasie pobytu w szpitalu otrzymywałby zasiłek chorobowy w kwocie odpowiadającej 80 proc. podstawy wymiaru. Tak wynika z rządowych założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Niektórzy, tak jak obecnie, mieliby prawo do 100 proc. zasiłku w czasie pobytu w szpitalu. Dotyczy to kobiet w ciąży, osób, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy, oraz dawców komórek, tkanek i narządów.

– To rozwiązanie będzie obowiązywało dopiero od 1 stycznia 2011 r. – mówi Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Wyjaśnia, że jego wprowadzenie w życie spowoduje dodatkowe wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które muszą być uwzględnione przy konstruowaniu budżetu na 2011 rok. Dlatego nowa regulacja zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku.

– Rada Ministrów przyjmie założenia do ustawy prawdopodobnie w marcu – mówi Marek Bucior.