Część senatorów nie chce złagodzenia przepisów regulujących przyznawanie becikowego. Jutro odbędzie się w tej sprawie ostateczne głosowanie.

Dziś rano senackie komisje: rodziny i polityki społecznej oraz zdrowia zajmowały się pilnym rządowym projektem zmian w przyznawaniu becikowego. Łagodzi on obowiązujące obecnie przepisy, które wymagają, aby rodzic przedstawiał w gminie zaświadczenie potwierdzające, że ciężarna pozostawała pod opieką lekarza od 10 tygodnia ciąży do porodu. Po zmianach, aby otrzymać becikowe wystarczy, że rodzic złoży zaświadczenie potwierdzające tylko jedno badanie lekarskie w trakcie ciąży. Podczas posiedzenia komisji przeciwko propozycji rządu zagłosowali senatorowie PiS.

Część senatorów za odrzuceniem zmian

W środę senackie komisje - zdrowia oraz rodziny i polityki społecznej - zajmujące się nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zarekomendowały odrzucenie tej ustawy - poinformował w Senacie sprawozdawca połączonych komisji Norbert Krajczy (PiS).

- Ze względów medycznych obecny wymóg objęcia opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży jest bardzo dobry, nie widzimy więc potrzeby wprowadzania zmian – mówi senator Stanisław Karczewski z PiS.

Wielu jednak chce uchwalić poprawkę

Jednak część senatorów mówiła później, że mimo decyzji komisji nowelizacja powinna zostać uchwalona jak najszybciej. O przyjęcie nowych przepisów wbrew rekomendacji komisji zaapelował także wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior.

Jedna z poprawek zgłoszona przez grupę senatorów PiS proponuje odstąpienie od wymogu zgłaszania się do ginekologa we wskazanym przez ustawę terminie, czyli najpóźniej w 10. tygodniu ciąży. Według tej propozycji, do zapomogi ma uprawniać wizyta u ginekologa w jakimkolwiek terminie.

Inne zgłoszone poprawki wydłużają ten termin - senator Krajczy zaproponował wydłużenie go z 10 do 14 tygodnia, a senator Piotr Kaleta - do 16 tygodnia.

Ostateczne głosowanie - jutro

Ostateczną decyzję w sprawie becikowego senatorowie podejmą podczas jutrzejszych głosowań. Jak nam powiedział senator Mieczysław Augustyn z PO mimo negatywnej decyzji komisji korzystne dla rodziców przepisy zostaną przegłosowane.

Rządowy projekt daje też możliwość ponownego ubiegania się o becikowe dla rodziców, którzy go nie otrzymali z powodu restrykcyjnych przepisów. Wg szacunków może to dotyczyć nawet 23 tys. osób. Będą na to mieli czas przez sześć miesięcy od wejścia w życie ustawy. Złagodzone przepisy mają obowiązywać do końca 2011 roku.Jakie nowe zasady

Becikowe otrzymają też te kobiety, którym po 1 listopada 2009 r. odmówiono jego wypłaty, bo nie potrafiły udowodnić, że przebywały pod stałą opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży. Po wejściu w życie nowych przepisów będą miały prawo ponownie ubiegać się o wypłatę pieniędzy. Od 1 stycznia 2012 r. świadczenia będą przysługiwać na dotychczasowych zasadach, z tym, że będzie można również przedstawić zaświadczenie wystawione przez położną.

Wymóg, by kobieta w ciąży była pod stałą opieką ginekologa lub położnej najpóźniej od 10. tygodnia, nie zostanie wycofany, a jedynie zawieszony na okres dwóch lat. Ministerstwo Zdrowia oraz MPiPS zamierzają wykorzystać ten czas na kampanię informacyjną w mediach i instytucjach pożytku publicznego, by przygotować kobiety do zmian w przepisach, a jednocześnie przypomnieć, jak ważne dla zdrowia matki i dziecka są wczesne i częste badania lekarskie w okresie ciąży.

Ustawę autorstwa LPR, wprowadzającą becikowe, Sejm uchwalił w grudniu 2005 r. Jednorazową zapomogę w wysokości 1 tys. zł otrzymują wszystkie matki niezależnie od dochodu. Jeśli rodzina uprawniona jest do zasiłku rodzinnego, czyli jej dochód netto nie przekracza 504 zł na osobę miesięcznie, możliwe jest także uzyskanie dodatku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, również w wysokości 1 tys. zł.

Pisemny wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w terminie do roku od dnia narodzin dziecka