W marcu ruszają sprawdziany po szóstej klasie, po nich następują egzaminy gimnazjalne i maturalne. Dla rodziców i uczniów wybierających kolejną szkołę, średnia ocen uzyskanych na egzaminach to ważne kryterium. OKE jak ognia boją się się wyrazistej oceny.

Barbara Stojek chciała porównać, w której szkole uczniowie najlepiej zdają matury. Ale w krakowskiej komisji egzaminacyjnej dowiedziała się, że takie dane są dostępne jedynie w konkretnej szkole. – Ale ja chciałabym mieć dostęp do wiarygodnego źródła – mówi Stojek.

Gdzie szukać informacji

W podobnej sytuacji są rodzice szóstoklasistów. Już w tym miesiącu rozpoczyna się rekrutacja do gimnazjów. Gdzie mają szukać informacji o średniej ocen z egzaminów? – Można je odszukać na stronach internetowych samorządów – mówi Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta w Lublinie.

Rzeczywiście, od 2009 roku gminy muszą w terminie do 31 października przygotować informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. Raport jest przedstawiany radzie miasta czy gminy i musi być umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednak odnalezienie takiego raportu nie jest proste. Trzeba wiedzieć, na którym posiedzeniu rady ta informacja była omawiana.