Pracownik ma prawo domagać się nie tylko wypłaty płacy zasadniczej, ale także dodatków, które przysługują na mocy przepisów powszechnie obowiązujących oraz zakładowych. Pracodawca musi też respektować postanowienia umowy o pracę, przewidujące premię lub dodatki.

Czy pracownikowi należy się odprawa

Do osiągnięcia wieku i uprawnień emerytalnych pozostały mi trzy lata. Firma, w której pracuję, przeprowadza restrukturyzację na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. W związku z tym zamierza zmniejszyć mi wymiar etatu i wynagrodzenie. Czy przysługuje mi odprawa?

Czy można dostać dwa dodatki za pracę w nocy

Szef zapowiedział, że w przyszłym miesiącu konieczne będzie tymczasowe zwiększenie produkcji, co oznacza pracę w godzinach nadliczbowych w nocy, za którą otrzymamy dodatki. Czy w związku z tym będą należały się nam dodatki za godziny nadliczbowe?

Czy wypłacanie premii można zawiesić

W mojej umowie o pracę przewidziano prawo do premii za osiągnięcie określonych wyników sprzedaży. Ostatnio pracodawca oświadczył, że ze względu na słabą kondycję firmy w drugim kwartale zawiesza wypłacanie premii. Czy jest to dopuszczalne?

Czy za pracę w sobotę przysługuje rekompensata

Niedawno zmieniłam pracę. W nowej firmie za pracę nadliczbową w sobotę otrzymałam wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50-proc. Natomiast poprzedni pracodawca za tę samą pracę wypłacał mi dodatek 100-proc. Czy mam prawo domagać się wyrównania od nowego pracodawcy?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie dodatki musi wypłacić firma.