Resort pracy nie przewiduje opracowania wzoru kwestionariusza wywiadu, który ma wyjaśnić wątpliwości związane z przyznawaniem świadczenia pielęgnacyjnego.
Świadczenie pielęgnacyjne (520 zł miesięcznie) przysługuje od stycznia tego roku bez względu na dochód rodziny osobie rezygnującej z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, jeśli ciąży na niej obowiązek alimentacyjny. Gmina może je jednak przyznać także innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu osobie, jeśli jest ona zobowiązana do alimentacji. Świadczenia może więc otrzymać np. wnuk. W przypadku wątpliwości gmina może przeprowadzić wywiad z osobą składającą wniosek.
Znowelizowane przepisy nie określają jednak, jak ma wyglądać kwestionariusz takiego wywiadu. Gmina może wykorzystać informacje zawarte w wywiadzie środowiskowym.
Jak odpowiedział nam resort pracy, jednolity wzór wywiadu nie zostanie przygotowany, bo gminy powinny każdy przypadek traktować indywidualnie.
Wanda Niebrzegowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach zwraca jednak uwagę, że jest sporo wątpliwości, które mógłby wyjaśnić standardowy wywiad.
– Przepisy nie precyzują dokładnie, na czym ma polegać opieka, w jakim zakresie powinna być sprawowana i czy osoba, która sprawuje opiekę, może mieszkać w innej miejscowości niż osoba jej wymagająca – mówi Wanda Niebrzegowska.
Zdaniem Danuty Bojarskiej, dyrektor MOPS w Stargardzie Szczecińskim, może to powodować, że niektóre gminy w podobnych sytuacjach będą przyznawać świadczenie, a inne odmawiać.
– Będziemy też czekać na decyzje samorządowych kolegiów odwoławczych, do których na pewno będą się zwracać osoby, którym odmówimy świadczenia – dodaje Danuta Bojarska.