MARIA KUŚNIERZ o standardach zarządzania pracownikami - Urząd Miasta w Poznaniu jako jedyny w Polsce spełnia standardy zarządzania pracownikami obowiązujące w brytyjskim sektorze publicznym. O jedno miejsce ubiega się tam aż 40 kandydatów do pracy.
KATARZYNA BARTMAN
Jak dowiedzieliście się o brytyjskim programie zarządzania kadrami?