MARIA KUŚNIERZ o standardach zarządzania pracownikami - Urząd Miasta w Poznaniu jako jedyny w Polsce spełnia standardy zarządzania pracownikami obowiązujące w brytyjskim sektorze publicznym. O jedno miejsce ubiega się tam aż 40 kandydatów do pracy.
KATARZYNA BARTMAN
Jak dowiedzieliście się o brytyjskim programie zarządzania kadrami?
MARIA KUŚNIERZ
Podczas jednej z wizyt w naszym partnerskim mieście, Nottingham w Wielkiej Brytanii, koledzy z brytyjskiego urzędu opowiedzieli naszym urzędnikom o standardach obowiązujących w tamtejszych urzędach. Jednym z nich był program Investor in People, który powinna wdrożyć każda brytyjska placówka.
Na czym on polega?
Służy on do opracowywania przez poszczególne urzędy własnych rozwiązań dotyczących zarządzania kadrami. Opiera się na trzech zasadach: planowaniu, działaniu i ocenianiu. Planowanie polega na opracowaniu własnych strategii realizacji zadań, kierowaniu oraz rozwoju pracowników. Działanie skupia się głównie na motywowaniu, angażowaniu i zwiększaniu odpowiedzialności pracowników, a także ich nauce i rozwoju. Ocena służy zaś do pomiaru wyników tych działań, tak by urzędy na bieżąco mogły wprowadzać ulepszenia w zarządzaniu swoimi kadrami. Realizacja takiego schematu oraz wykazanie ciągłego doskonalenia to warunek utrzymania przez urząd certyfikatu. Niektóre urzędy, zaniedbując dobre praktyki, tracą uprawnienia do posługiwania się nim.
Dlaczego przystąpiliście do tego programu?
Dzięki temu programowi zaczęliśmy wyróżniać się na tle innych urzędów stylem kierowania i strategią rozwoju naszych ludzi. Brytyjskie urzędy objęte tym standardem śledzą na bieżąco, co dzieje się w biznesie, jakie są aktualne trendy, a następnie modyfikują i wdrażają te rozwiązania. To zmniejsza dystans pomiędzy pracodawcami publicznymi a prywatnymi.Jak uczestnictwo w programie wpłynęło na pozyskiwanie przez urząd pracowników?
Jesteśmy postrzegani jako bardzo stabilne miejsce pracy, ale też miejsce, w którym dba się o rozwój zawodowy pracowników. Taka opinia dobrego pracodawcy ma swoje odzwierciedlenie w liczbie napływających do nas zgłoszeń do pracy. O jedno miejsce ubiega się średnio 40 osób i są to dobrzy merytorycznie kandydaci. Oczywiście nie jest to jedyny powód tak dużego zainteresowania pracą u nas, bo sytuacja na rynku pracy jest trudna. Niemniej jednak nasi pracownicy, którzy przyszli z biznesu, twierdzą, że najbardziej cenią sobie sposób ich traktowania przez naszych przełożonych. Wiedzą, czego mogą się spodziewać, reguły rozwoju i awansu są dla wszystkich jasne. Każdy pracownik otrzymuje od swojego szefa informacje zwrotne o swojej pracy. Jako jedyny urząd w Polsce wprowadziliśmy też anonimową ocenę przełożonych przez podwładnych.
Za uzyskanie certyfikatu urząd zapłacił 18 tys. zł. Jaką korzyść z tego wydatku mają klienci urzędu?
Warunkiem utrzymania certyfikatu przez urząd jest badanie zadowolenia klientów i pracowników. Aż 84 proc. klientów ocenia naszą pracę pozytywnie. Dzięki zmianom organizacyjnym udało się skrócić czas oczekiwania na obsługę oraz podnieść jakość naszych usług. Wprowadziliśmy też unikatowe sposoby realizacji niektórych usług, jak powiadamianie klientów telefoniczne lub poprzez internet o przygotowaniu do odbioru prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. Mieszkańcy chwalą też to, że wiele dokumentów, takich jak odpisy akt cywilnych, można zamówić u nas przez internet, bez konieczności przychodzenia. Dzięki takim standardom zarządzamy zasobami kadrowymi dużo bardziej efektywnie niż miało to miejsce wcześniej.
Maria Kuśnierz
kierownik Oddziału Rozwoju Kadr w Urzędzie Miasta Poznania