Dziś Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosi konkurs na unijne projekty wspierające powrót rodziców na rynek pracy. Do podziału jest kwota 17,5 mln zł.
Można się już ubiegać o środki na realizację pilotażowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, a także na promocję elastycznych form zatrudnienia rodziców. Dotację można otrzymać m.in. na założenie przyzakładowego przedszkola lub punktu przedszkolnego. Najwięcej punktów w konkursie można otrzymać za projekty przewidujące utworzenie alternatywnych form opieki nad dziećmi (np. klubów malucha lub domowych przedszkoli). Utworzenie takiej placówki jest tańsze niż w przypadku założenia klasycznego przedszkola lub żłobka, ponieważ podlega ona lżejszym rygorom formalnym.
W ubiegłorocznym konkursie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie 11 projektom przewidujących tworzenie przyzakładowych przedszkoli i alternatywnych form opieki nad dziećmi o łącznej wartości 16 mln zł.
410 tys. zł dotacji przyznanej Fundacji Edukacji Przedszkolnej wystarczyło na stworzenie w Świdnicy od postaw alternatywnej placówki dla 18 dzieci w wieku od półtora do czterech lat.
– Z badania potrzeb, które zrobiliśmy przed rozpoczęciem projektu, wynikało, że największy problem z zapewnieniem opieki mają matki dwulatków, których nie można jeszcze oddać do przedszkola, oraz trzylatków, dla których brakuje miejsc – mówi Agnieszka Pieszczoch, koordynatorka projektu.
Wnioski o dofinansowanie można składać do 16 kwietnia w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MPiPS. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: www.kapitaludzki.gov.pl. Do 2013 roku resort pracy ma przyznane tylko około 9 mln euro na wsparcie rodziców powracających na rynek pracy. Oznacza to, że ogłoszony dziś konkurs jest już ostatni w obecnej perspektywie finansowej.