Pracodawcy mają problemy z interpretacją ustawy o emeryturach pomostowych oraz z istotną dla nich oceną ryzyka stanowisk pracy i tworzeniem ewidencji osób uprawnionych do tych świadczeń.

Zgodnie z art. 226 pkt 1 kodeksu pracy na pracodawcy (płatniku składek) ciąży obowiązek oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Paragraf 39a ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi, że oceniając ryzyko zawodowe, uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące podczas wykonywania prac, które powinny być zidentyfikowane i zmierzone, a także sposoby wykonywania tych prac. Tak więc, aby zrealizować obowiązek sporządzenia wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oraz ewidencji pracowników wykonujących takie prace, pracodawca nie musi podejmować dodatkowych ustaleń ani wykonywać odrębnych pomiarów. Wypełniając prawidłowo obowiązki kodeksowe dotyczące oceny ryzyka zawodowego, uzyskuje wszelkie dane do sporządzenia wykazu i ewidencji na potrzeby ustawy o emeryturach pomostowych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy pracownik musi wykonywać pracę przez 8 godzin.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Konieczności oceny lokalizacji danego stanowiska pracy
- Ustalenia czasu pracy
- Kontroli ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach
- Obowiązku opłacania składek za pracownika zatrudnionego w szczególnych warunkach