Czy sąd zasądzi minimalną kwotę

Oprócz żądania stwierdzenia przewlekłości pracownik domagał się w skardze zasądzania 15 tys. zł. Czy sąd ma obowiązek zasądzenia odpowiedniej kwoty?

Czy można złożyć skargę w toku egzekucji

Pracownik egzekwuje od pracodawcy należność z tytułu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Po złożeniu wniosku do komornika przez kilka miesięcy nie podjął on żadnych czynności, a pracodawca, który zakończył już prowadzenie działalności, zaczął pozbywać się majątku. Czy pracownik może zaskarżyć prowadzenie przez komornika sprawy ze zwłoką?

Czy można zażądać odszkodowania

Sąd uwzględnił skargę pracownika o stwierdzenie przewlekłości postępowania u komornika i zasądził na jego rzecz kwotę 5 tys. zł. Przewlekłe prowadzenie postępowania egzekucyjnego spowodowało brak środków finansowych, przez co pracownik poniósł szkodę w kwocie 15 tys. zł z tytułu utraty zadatku wpłaconego sprzedawcy mieszkania, które chciał nabyć. Czy może domagać się naprawienia szkody spowodowanej przewlekłością?

Czy skarga musi spełniać wymagania formalne

Adwokat pracownika złożył pismo zatytułowane skarga na przewlekłość, w którym nie domaga się wprost stwierdzenia przewlekłości, tylko żąda zasądzenia określonej sumy pieniężnej. Czy sąd może odrzucić taką skargę bez wzywania o usunięcie braków formalnych?

Czy każda zwłoka uzasadnia złożenie skargi

W procesie o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny sąd przesłuchiwał 40 świadków, w tym w drodze pomocy sądowej za granicą. Następnie dopuszczano dowody z dwóch opinii biegłych, przez co postępowanie trwa już dwa lata od chwili wniesienia pozwu. Czy sam czas trwania postępowania świadczy o przewlekłości?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co zrobić, gdy proces trwa za długo.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.