ZUS wypłaca emerytom i rencistom świadczenia 1., 5., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Ponieważ w marcu odbywa się ich waloryzacja, to dzisiaj pierwsze osoby otrzymają je w wyższej wysokości. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi 104,62 proc., więc świadczenia powinny być wyższe o 4,62 proc.

Jak szacuje ZUS przeciętna emerytura wynosząca 1620 zł wzrośnie o około 70 zł brutto, renta z tytułu niezdolności do pracy o ok. 55 zł, a renta rodzinna o około 64 zł. Podwyżki kosztują ZUS 535 mln zł miesięcznie.

Kalkulator: Policz o ile wzrośnie Twoja emerytura