Czy można nie uwzględnić wyroku karnego

Pracownik został zwolniony dyscyplinarnie za pobicie współpracownika w miejscu pracy. Odwołał się do sądu pracy, żądając odszkodowania. Postępowanie to było zawieszone na czas trwania postępowania karnego, które zakończyło się prawomocnym skazaniem go za pobicie. Czy pracownik może dowodzić, że przyczyna rozwiązania umowy była nieprawdziwa?

Czy sąd wyręczy pracownika

Pracownik występuje z roszczeniem o zapłatę za nadgodziny. Nie przedstawił jednak żadnych dowodów, stwierdzając, że sąd powinien je sam znaleźć w dokumentacji pracodawcy. Czy w tej sytuacji sąd musi poszukiwać z urzędu dowodów, które potwierdziłyby zasadność roszczenia pracownika?

Czy dowód można zgłosić w dowolnym czasie

Pracownik domagał się ustalenia stosunku pracy. W pozwie wnosił o przesłuchanie tylko jednego świadka, bo uważał, że jego zeznania będą wystarczające. Okoliczności z pozwu mogło potwierdzić jeszcze pięć innych osób, ale powód nie chciał ich fatygować. Sąd rejonowy oddalił pozew. Czy przesłuchania pozostałych świadków można skutecznie domagać się w apelacji?

Czy na wezwanie świadka trzeba uzyskać jego zgodę

W sprawie o mobbing powód chce powołać na świadków obecnych pracowników byłego pracodawcy. Nie chcą oni zeznawać, obawiając się negatywnej reakcji firmy, w której pracują. Czy uniemożliwia to pracownikowi zgłoszenie takiego dowodu?

Czy można podważyć opinię biegłego

Pracownica domaga się odszkodowania z tytułu dyskryminacji, która miała u niej wywołać przewlekłą depresję. Zespół biegłych zakwestionował wystąpienie tego schorzenia w przedstawionej opinii. Czy za pomocą zeznań świadków można ją podważyć?

Czy dowód z przesłuchania stron jest obowiązkowy

Okoliczność niewypłacenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, którego domaga się pracownik, wynika z dokumentów. Czy pracownik musi być w tej sprawie obowiązkowo przesłuchany?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak udowodnić swoje racje w sądzie pracy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.