Większość pracowników nie musi się obawiać ponoszenia kosztów już na etapie wnoszenia pozwu. Zwykle pracownicy są bowiem zwolnieni od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Od tej zasady są jednak wyjątki.

Najważniejszym z nich jest konieczność uiszczenia opłaty stosunkowej (także od pozwu) przez pracownika, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 50 tys. zł. Chodzi tu przede wszystkim o pozwy zawierające żądanie zapłaty takich kwot, ale nie tylko, ponieważ również w innych sprawach o charakterze majątkowym wartość przedmiotu sporu musi być oznaczona przez powoda.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kosztów apelacji

Zwolnienia z kosztów

Zaliczki od Skarbu Państwa

Rozliczenia procesu

Stawek pełnomocników

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Ile może kosztować proces z firmą.