Zdecydowanie najchętniej za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu skłonni są płacić ci pacjenci, którzy w ostatnim roku byli u niego tylko raz (53 proc.). Analogicznie przedstawia się sytuacja w przypadku lekarza specjalisty (59 proc.). Niechętni dodatkowym opłatom są natomiast respondenci pojawiający się w przychodni prawie raz w miesiącu (59 proc. pacjentów lekarza pierwszego kontaktu i 52 proc. - lekarza specjalisty), a także - co zaskakujące - ci, którzy nie bywają tam wcale (odpowiednio 63 proc. i 59 proc.).

CBOS zapytał także, czy Polacy zdecydowaliby się na opłacenie dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia, aby mieć zagwarantowane w razie potrzeby nieodpłatne leczenie na wyższym poziomie oraz w takich przypadkach, których nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Połowa respondentów (55 proc.) nie wyraża zgody na dobrowolne opłacanie dodatkowego ubezpieczenia, z czego aż jedna czwarta (27 proc.) jest temu zdecydowanie przeciwna. Zainteresowanie taką ofertą wyraża ponad jedna trzecia ankietowanych (36 proc.), w tym jedynie 8 proc. to osoby całkowicie przekonane do tej propozycji.

W porównaniu z latami wcześniejszymi spadł przede wszystkim odsetek zdecydowanych zwolenników takiego rozwiązania. Z drugiej strony w odniesieniu do sytuacji sprzed dwóch lat zmniejszył się również (o 6 punktów) odsetek osób zdecydowanie mu przeciwnych.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 4-10 lutego 2010 roku na liczącej 1021 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.