Pomimo konieczności poniesienia kosztów pomocy prawnej najczęściej spotykaną formą zastępstwa procesowego jest korzystanie przez pracowników z usług adwokata lub radcy prawnego. Pracownik, który pomimo braku środków chciałby wystąpić w sądzie z fachowym pełnomocnikiem, żądać może przyznania mu adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

Dla kogo pełnomocnik z urzędu

Ustanowienie przez sąd adwokata lub radcy prawnego z urzędu możliwe jest po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszy to wykazanie przez pracownika w oświadczeniu zawartym we wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, że nie jest on w stanie samodzielnie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania swojego i rodziny. W oświadczeniu takim powinny znaleźć się szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania wnioskodawcy. Jeśli sąd uzna je za niewystarczające, może zażądać od pracownika uzupełnienia wniosku np. poprzez dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody i wydatki.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Pomocy inspektora pracy

Współuczestnika sporu

Udzielenia pełnomocnictwa

Uprawnień pełnomocnika

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto może zastąpić pracownika w sądzie.