Firmy zatrudniające do dziewięciu osób zapłacą za nie po 1 kwietnia taką samą składkę wypadkową jak obecnie.
Od 1 kwietnia tego roku do 31 marca 2011 r. będą obowiązywały nowe stawki składek wypadkowych dla firm. Ich wysokość zależy od liczby osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu oraz rodzaju prowadzonej działalności. Nowe stawki składek są określone w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Projekt został właśnie wysłany do konsultacji społecznych. W tym załączniku określone są stawki dla 64 grup działalności. Obecnie dla firm, które rozpoczęły działalność do 1 stycznia 2010 r., jest 29 takich grup.
– Zwiększenie liczby grup działalności do 64 dokładniej niż dotychczas odzwierciedlać będzie zróżnicowanie ryzyka zawodowego – mówi Przemysław Żółtowski, dyrektor Departament Ubezpieczeń Społecznych w resorcie pracy.
Z projektu wynika, że od 1 kwietnia 2010 r. taką samą składkę (1,67 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe) będą płaciły firmy zgłaszające do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych. Stopa procentowa składki w takim przypadku wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej (3,33 proc.) ustalonej na dany rok składkowy.
Firmy zatrudniające dziesięciu pracowników lub więcej, które nie składały do ZUS w ciągu trzech ostatnich lat informacji ZUS IWA, same określą składkę wypadkową. Płatnikom, którzy składali informację ZUS IWA, stawkę wyliczy ZUS.