Nowe wysokości dodatków

Jednocześnie z podwyżką emerytur i rent od 1 marca nastąpi waloryzacja wskaźnikiem 104,62% dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych, dodatków kombatanckich, dodatków kompensacyjnych, dodatków za tajne nauczanie, świadczeń pieniężnych dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, świadczeń pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, świadczeń w wysokości dodatku kombatanckiego, a także świadczeń pieniężnych przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Wysokości tych dodatków i świadczeń po waloryzacji będą wynosiły:

- Dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie 181,10 zł.

- Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 271,65 zł.

- Dodatek dla sieroty zupełnej 340,39 zł.

- Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 181,10 zł.

- Dodatek kompensacyjny 27,17 zł.

- Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 9,08 zł do 181,10 zł.

- Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 9,08 zł do 181,10 zł.

- Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 593,28 zł.

O ile wzrośnie przeciętne świadczenie wypłacane przez ZUS?

Szacuje się, że w efekcie waloryzacji emerytur i rent oraz dodatków pielęgnacyjnych i dla sierot zupełnych przeciętne świadczenie emeryta/rencisty (któremu świadczenie wypłaca ZUS) wzrośnie o około 70 zł, przy czym:

- przeciętna emerytura wzrośnie o około 75 zł,

- przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie o około 55 zł,

- przeciętna renta rodzinna wzrośnie o około 64 zł.