Zdzisław Brewiński z Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej w Łodzi potwierdza, że takie sprawy przed sądami trwają nawet kilka miesięcy, bo np. nie zostały zgromadzone wszystkie wymagane dokumenty. Dodaje, że obecnie tylko rodzinom pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego pomoc pieniężna na dziecko przysługuje, począwszy od dnia, w którym trafiło do niej dziecko.

– Często decyzja sądu jest dwuetapowa, najpierw ustalana jest piecza tymczasowa nad dzieckiem, a dopiero potem decyzja o trwałym umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Niektóre powiatowe centra pomocy rodzinie nie chcą nawet na tym pierwszym etapie wypłacać świadczeń – mówi Anna Pełczyńska ze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Pelikan w Gdańsku.

Piotr Sadowski z PCPR w Lublinie zwraca uwagę, że wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby spowodować problemy w sytuacji, gdy sąd nie ustanowi ostatecznie rodziny zastępczej.

– Wtedy musielibyśmy dochodzić świadczeń nienależnie pobranych. Można natomiast pomyśleć, aby po decyzji sądu wypłacać świadczenia z wyrównaniem za wcześniejszy czas sprawowania opieki – dodaje Piotr Sadowski.