Obecnie osoby, które decydują się na pełnienie roli rodzica zastępczego spokrewnionego lub niespokrewnionego z dzieckiem oraz uzyskują status zawodowej lub specjalistycznej rodziny zastępczej, otrzymują pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Jednak takie świadczenie, które w podstawowej wysokości wynosi 658,80 zł, jest wypłacane dopiero od dnia ustanowienia rodziny zastępczej. A zatem gdy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej w czasie, kiedy toczy się jeszcze postępowanie o jej ustanowienie nie może ona otrzymywać żadnych świadczeń.

W tej sprawie do Sławomira Piechoty, przewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, wystąpił Marek Michalak, rzecznik praw dziecka. Proponuje, aby w trakcie trwających obecnie w Sejmie prac nad nowelizacją ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) wprowadzić poprawkę, która zagwarantuje pomoc dla rodziców zastępczych od momentu faktycznego umieszczenia dziecka pod ich opieką.

Jak ustaliliśmy ma ona szanse, aby stać się obowiązującym prawem.

– Poprzemy tę propozycję, aby wszędzie tam, gdzie jest wszczęte oficjalne postępowanie o ustanowienie rodziny zastępczej, mogły one otrzymywać wsparcie – mówi DGP Sławomir Piechota.