Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza złagodzić przepisy dla przedsiębiorców, którzy łamali lub byli posądzani o łamanie praw pracowniczych i chcą zatrudniać bezrobotnych. Obecnie powiatowe urzędy pracy (PUP) nie mogą przyjmować ofert zatrudnienia od pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 365 dni zostali skazani prawomocnym wyrokiem lub byli objęci postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym łamania praw pracowniczych. Przepis ten został wprowadzony do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, by chronić bezrobotnych przed nieuczciwymi pracodawcami, którzy nie wypłacają wynagrodzeń lub dopuszczają się poważnych nadużyć. Wkrótce zasada ta ma się zmienić.

– W przypadku pracodawców, którzy naruszyli prawa pracownicze lub wobec których mogą się potwierdzić obawy, że naruszają te prawa, stworzono możliwość przyjęcia oferty w zależności od decyzji podjętej przez powiatowy urząd pracy – powiedziała wiceminister pracy Czesława Ostrowska na posiedzeniu sejmowej Komisji Przyjazne Państwo. Według niej projekt nowelizacji ustawy trafi do Sejmu najpóźniej do czerwca 2010 r.

– Dzięki zniesieniu tego ograniczenia wobec pracodawców liczba ofert pracy w urzędach mogłaby wzrosnąć o 10 proc. – szacuje Piotr Sarnecki, ekspert PKPP Lewiatan.

Według pracodawców, obecne przepisy były krzywdzące dla firm, bo odbierały prawo do korzystania z usług oraz dotacji urzędów także tym firmom, które były przez pracowników niesłusznie oskarżane o łamanie prawa.