Odszkodowanie za brak zakazu

Kolejne orzeczenie SN z 27 maja 2009 r. (II PK 300/08) dotyczy opóźnień w płaceniu przez firmę odszkodowania. SN uznał, że pracownik może przejść do konkurencji, jeśli firma opóźniała się kilka miesięcy z wypłaceniem odszkodowania. Nawet jeśli pracodawca zapłaci odszkodowanie, ale zrobi to z dużym opóźnieniem, pracownik zostaje zwolniony z zakazu i zachowuje prawo do pełnego odszkodowania.

– Wcześniejsze orzeczenie SN odniosło się do niewielkiego, kilkudniowego opóźnienia, ale wtedy pracownik nie mógł być zwolniony z zakazu – wskazuje Bartłomiej Raczkowski.

Jego zdaniem trudno jest ocenić, po jakim czasie pracownik może być zwolniony od zobowiązania. Dlatego powinien wzywać przynajmniej dwukrotnie pracodawcę do zapłaty zaległego odszkodowania.

– W takim przypadku pracownik jest zwolniony z zakazu konkurencji, a pracodawca nadal jest związany umową i musi wypłacić odszkodowanie – mówi Dawid Zdebiak, radca prawny z Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Gujski, Zdebiak.