Firma może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego tylko w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub w sytuacji, gdy nie chce on skorzystać z urlopu zaległego.

Czy można zmusić do urlopu w trakcie wypowiedzenia

30 stycznia pracownik złożył pracodawcy wypowiedzenie. Był zatrudniony w firmie przez 12 lat na podstawie umowy na czas nieokreślony, więc przysługuje mu trzymiesięczny okres wypowiedzenia, a jego umowa rozwiąże się z końcem kwietnia. Czy pracodawca może zmusić go w tym czasie do skorzystania z urlopu wypoczynkowego?

Czy trzeba skorzystać z urlopu bezpłatnego

Z powodu problemów ekonomicznych pracodawca chce wysłać część pracowników na urlop bezpłatny. Czy może zmusić ich do skorzystania z takiego uprawnienia?

Czy pracownika można wysłać na zaległy urlop

Pracownikowi przysługuje dziesięć dni zaległego urlopu za 2009 rok. Uchyla się on od uzgodnienia terminu wykorzystania wolnego. Czy w takiej sytuacji pracodawca może sam wyznaczyć taki termin i przymusowo wysłać pracownika na urlop?

Czy urlop wychowawczy jest obowiązkowy

Pracodawca chce zmniejszyć koszty zatrudnienia podwładnych i dlatego proponuje, aby pracownicy rodzice skorzystali z kilku tygodni urlopu wychowawczego. Po ich powrocie do pracy firma będzie zwolniona z opłacania za nich składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez trzy lata. Czy pracodawca może zmusić pracownika do skorzystania z urlopu wychowawczego?

Czy można urlopować pracowników

Jeden z pracowników firmy nie stosuje się do poleceń przełożonych, krytykuje publicznie ich decyzje oraz stwarza konflikty ze współpracownikami w miejscu pracy. Pracodawca zastanawia się nad jego zwolnieniem, ale ma wątpliwości, gdyż pracownik ten posiada wysokie kwalifikacje. Aby uniknąć dalszych konfliktów i uzyskać czas na podjęcie decyzji, przełożony chce wysłać pracownika na przymusowy urlop. Czy ma takie prawo?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.