Trybunał uznał także, że zgodny z konstytucją jest też przepis ustawy, który zobowiązuje policjantów do informowania przełożonych o pracy ich współmałżonków bądź osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, m.in. w agencjach detektywistycznych, ochrony osób lub mienia. Zdaniem sędziów ten przepis jest zasadny ze względu na przejrzystość działania Policji.

Na 11 zaskarżonych artykułów tylko raz TK zgodził się z wnioskodawcą. Za niezgodny z konstytucją został uznany art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji, w części ograniczającej prawo do otrzymania pieniężnej rekompensaty za niewykorzystany urlop oraz dni wolne do ostatnich trzech lat.

Zdaniem sędziów przepis ten w sposób nieuzasadniony ogranicza prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny do służby.

– Konstytucja gwarantuje prawo do ustawowo określonego czasu pracy oraz corocznego płatnego urlopu. Tym samym nie ma możliwości uchylenia prawa do ekwiwalentu w drodze ustawy – zauważył Marian Grzybowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Sygn. akt K1.08