Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że w ostatnim kwartale 2009 roku liczba pracujących zmalała o 141 tys. osób. (z 16,02 mln w III kwartale do 15,88 mln). Redukcje zatrudnienia nie dotyczyły pracowników najemnych. Ich liczba w ostatnim kwartale nawet nieco wzrosła (o tysiąc osób). Natomiast porównując kwartał do kwartału, zmniejszyła się liczba pracodawców i pracujących na własny rachunek (o 76 tys.).

Zdaniem Elżbiety Kryńskiej z Uniwersytetu Łódzkiego w okresie jesienno-zimowym firmy sezonowe (np. gastronomiczne, wynajmujące domki i pokoje nad morzem) likwidują albo zawieszają działalność.

– Ze względu na oszczędności duże firmy ograniczyły albo zrezygnowały z usług firm zewnętrznych – mówi Elżbieta Kryńska.

W IV kwartale 2009 r. w porównaniu z III zmniejszyła się też o 66 tys. liczba członków rodzin pomagających w prowadzeniu gospodarstw rolnych.

– To normalne zjawisko, bo w okresie jesienno-zimowym jest mniej pracy w rolnictwie – mówi Wiktor Wojciechowski z Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).