•  Konieczna zmiana prawa o finansach NFZ. Minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiedziała wczoraj, że będzie dążyć do takiej zmiany prawa, by środkami z Narodowego Funduszu Zdrowia można było dysponować w każdej chwili. Chodzi o prawie miliard złotych, który obecnie jest w wojewódzkich oddziałach NFZ, ale do końca roku obrachunkowego, czyli do końca pierwszego kwartału roku następnego i sporządzenia bilansu rocznego, nie może być wykorzystany.
  •  Coraz lepsza sytuacja kobiet. Po okresie transformacji kobiety skorzystały ze zmian w systemie edukacji i na rynku pracy. Wiele z nich jest aktywnych politycznie, ale nadal konieczne jest zwiększenie zatrudnienia kobiet i ich promocja na rynku pracy - mówili wczoraj uczestnicy konferencji na temat równouprawnienia. Konferencja Równouprawnienie a transformacja: Kobiety i mężczyźni w Europie i Wspólnocie Niepodległych Państw, została zorganizowana w Warszawie przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).
    Więcej www.undp.org.pl
  •  Rzecznik w sprawie leczenia psychiatrycznego dzieci. Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka, uważa, że opieka psychiatryczna nad dziećmi wymaga pilnych zmian. Napisała o tym do premiera, powołując się na prace zespołu, badającego kierowanie do szpitali psychiatrycznych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W lipcu rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski opracował raport dotyczący pobytu takich osób w szpitalach psychiatrycznych w latach 2004-2006. Badania przeprowadzone przez pracowników Biura RPO wykazały, że na nieuzasadnione leczenie opiekunowie kierują często dzieci z dysleksją, trudnościami szkolnymi i zespołem ADHD.
    Więcej www.brpd.gov.pl
  •  OpŁaty za przewody doktorskie. Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, zwrócił się do Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, o wyjaśnienie kwestii pobierania przez niektóre uczelnie opłat za prowadzenie przewodów doktorskich od osób niepracujących na danej uczelni. Niektóre publiczne szkoły wyższe pobierają bowiem takie opłaty. Obowiązujące obecnie przepisy nie dają podstawy do takiej praktyki - zwraca uwagę RPO.
    Więcej www.brpo.gov.pl