Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, pozbawienie życia oraz naruszenie innych dóbr osobistych to uszczerbki, jakich może doznać pacjent na skutek błędu popełnionego w szpitalu podczas zabiegu lekarskiego. Ponosi wówczas zarówno szkody majątkowe, jak i niemajątkowe, a z roszczeniami może wystąpić do konkretnego lekarza, jeżeli udowodni, że ponosi on odpowiedzialność. Jednak znacznie łatwiej jest wyegzekwować odszkodowanie lub zadośćuczynienie od szpitala, udowadniając, że na przykład do zakażenia żółtaczką doszło podczas zabiegu przeprowadzonego w tej placówce służby zdrowia. Pacjent nie musi wówczas wskazywać imiennie, która z osób obecnych podczas jego operacji wywołała rozstrój zdrowia lub spowodowała uszkodzenie ciała.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Przedawnienia roszczeń

Odszkodowań dla pacjenta

Renty dla poszkodowanego

Roszczeń w razie śmierci

Zadośćuczynienia za krzywdę

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaką odpowiedzialność za nieudane zabiegi lekarskie ponosi szpital?