Prawo do trzynastego wynagrodzenia w ciągu roku przysługuje pracownikom sfery budżetowej. Dodatkową pensję mogą otrzymać jednak także inni podwładni, jeśli tak stanowi np. obowiązujący ich regulamin wynagradzania.
Trzynasta pensja w roku jest dodatkowym świadczeniem pracowniczym, które na podstawie przepisów szczególnych otrzymują pracownicy sfery budżetowej. Zazwyczaj jest ona wypłacana w pierwszym kwartale roku następującego po tym, za który przysługuje.
Prawo do dodatkowej gratyfikacji rocznej może przysługiwać także pracownikom, których nie obejmują przepisy dotyczące wypłaty tzw. trzynastki. Na podstawie pragmatyk zawodowych (przepisów określających uprawnienia i obowiązki niektórych grup zawodowych, np. strażaków, celników) dodatkowe świadczenie mogą otrzymać pracownicy służb mundurowych. Przysługuje ono także innym osobom, jeśli tak stanowią obowiązujące w firmie przepisy wewnątrzzakładowe (np. układ zbiorowy lub regulamin wynagradzania).
Przykład 1
Wypłata na podstawie regulaminu
Pracodawca zobowiązał się w regulaminie wynagradzania do wypłaty corocznego, obowiązkowego świadczenia w wysokości średniej pensji pracownika z ubiegłego roku. Ma je wypłacić w pierwszym kwartale każdego roku. W takiej sytuacji firma ma obowiązek wypłaty trzynastki bez względu na okoliczności dotyczące pracodawcy lub pracownika. W regulaminie pracy firma może też ustalić, że wypłata dodatkowego świadczenia w roku ma charakter premii. W takiej sytuacji będzie ono przysługiwać pracownikom dopiero po spełnieniu określonych kryteriów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Warunków wypłaty

Problemów ze stażem

Utraty dodatkowej pensji

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracodawca musi wypłacić pracownikowi trzynastą pensję.