Zatoński zapowiedział, że pilotowe badania w ramach projektu odbędą się już wiosną, a badania na pełną skalę ruszą po wakacjach.

Projekt "Ustanowienie infrastruktury dla badania zdrowia populacji Polski" jest współfinansowany z Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych. Jego całkowity budżet to 2 mln euro. Głównym wykonawcą jest Centrum Onkologii w Warszawie, a współrealizatorem Świętokrzyskie Centrum Onkologii przy wsparciu prezydenta Kielc, marszałka województwa świętokrzyskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Kielcach.

Jest to pierwsze wspólne przedsięwzięcie realizujące postanowienia podpisanego w maju 2009 przez władze miasta, regionu oraz uniwersytetu i politechniki listu intencyjnego o utworzeniu z Kielc i województwa świętokrzyskiego regionu zdrowego życia, o szczególnie wysokich standardach opieki zdrowotnej i istotnych z naukowego punktu widzenia badań medycznych.

Przedsięwzięcie to jest także bezpośrednią kontynuacją międzynarodowego projektu HEM - Closing the Gap, realizowanego w latach 2004 - 2008 w Centrum Onkologii w Warszawie. Wykazał on, że mimo gwałtownego rozwoju w Polsce obserwuje się istotne różnice w zdrowiu i zachorowalności w porównaniu do krajów Europy Zachodniej; znacznie wyższy jest u nas współczynnik przedwczesnej umieralności. Na potrzeby projektu w Świętokrzyskim Centrum Onkologii oraz w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim powstanie Biobank, będący nowoczesną infrastrukturą badawczo-laboratoryjną służącą przechowywaniu i badaniu zebranego materiału biologicznego. Pierwszy wniosek o sfinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych został już złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.