Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki rządowej w wysokości 85 mld dolarów.

AIG stanie się globalnym ubezpieczycielem, aktywnym na polu ubezpieczeń mienia i następstw nieszczęśliwych wypadków, oferującą ubezpieczenia na życie poprzez swoje oddziały w Chinach, Korei i Indiach.

"Nie będziemy już tym samym AIG, ale nasza pozycja będzie bezpieczna. Powstanie budząca respekt firma" - powiedział Liddy.

Liddy preferuje sprzedaż części AIG dla firm, które mają już wypracowane, znane marki na świecie.