Przyznając powiatom pieniądze na cele związane z rehabilitacją niepełnosprawnych PFRON będzie uwzględniał także kwoty przeznaczone dotychczas na refundację kosztów zatrudnienia i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie do zakładania firm przez takie osoby. Tak wynika z przyjętego przez Radę Ministrów projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym i wojewódzkim.

W praktyce oznacza to, że powiaty będą otrzymywać z funduszu zwrot kosztów wynagrodzenia i składek na ZUS zatrudnionego niepełnosprawnego, wyposażenia ich stanowisk pracy, a także dofinansowania w przypadku podjęcia przez takie osoby działalności gospodarczej. To nowe formy pomocy, które do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) wprowadziła nowela z 15 czerwca tego roku.

Od 7 listopada pracodawcy mogą składać do starosty wnioski o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy i zatrudnienia dotychczas bezrobotnych niepełnosprawnych oraz dopłaty przysługującej przy zakładaniu firmy. Jednak wiele powiatów w tym roku nie przekaże im pomocy, ponieważ samorządy albo już wydały wszystkie pieniądze przekazane im przez PFRON w 2007 roku na zadania związane z rehabilitacją niepełnosprawnych, albo nie zmieniły uchwał Rady Powiatu w sprawie podziału pieniędzy z PFRON. Zmiana takiej uchwały umożliwia bowiem przekazanie niewykorzystanych w tym roku pieniędzy na nowe formy pomocy pracodawcom i niepełnosprawnym.

- W tym roku wykorzystaliśmy już prawie wszystkie środki z PFRON, dlatego nie planujemy zmiany uchwały rady powiatu - mówi Krystyna Zamorska z Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie, woj. dolnośląskie.

Teraz samorządy będą otrzymywać dodatkowe pieniądze z PFRON właśnie na zwrot kosztów zatrudnienia i wyposażenia miejsc pracy niepełnosprawnych. Co roku PFRON przekazuje powiatom pieniądze na rehabilitację tuż po uchwaleniu budżetu, czyli zazwyczaj w lutym lub marcu. Następnie rada powiatu przyjmuje uchwałę w sprawie podziału tych środków.

Problem ze znalezieniem pieniędzy może mieć jednak sam PFRON. W ubiegłym tygodniu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o rehabilitacji, która zmniejszyła o 540 mln zł dotację budżetową dla PFRON.

- Mniejsza dotacja budżetowa oznacza konieczność obniżenia środków PFRON przeznaczonych na inne zadania, przede wszystkim na programy Funduszu - mówi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy PFRON.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl