Osoba, która na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonuje czynności mogące wskazywać na pracowniczy charakter zatrudnienia, może się domagać w sądzie ustalenia istnienia stosunku pracy. W niektórych przypadkach konieczne będzie wniesienie opłaty od pozwu.

Czy o rodzaju umowy zawsze decyduje nazwa

Właściciel firmy budowlanej podpisał z malarzem umowę o dzieło. Wykonuje on jednak identyczne czynności, jak pozostali malarze, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. Czy nazwanie umowy w ten sposób wyklucza pracowniczy charakter zatrudnienia?

Czy można wnieść pozew wbrew woli pracownika

Pracownik ze względów osobistych uzgodnił z pracodawcą, że zatrudniony będzie jako sprzedawca na podstawie umowy zlecenia. Podczas kontroli inspektor pracy stwierdził, że umowa miała w rzeczywistości cechy stosunku pracy. Czy inspektor pracy może wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy bez zgody pracownika?

Czy sąd przeprowadzi dowód z urzędu

Sprzątaczka wniosła pozew o ustalenie, że przez okres sześciu miesięcy zatrudniona była jako pracownik na czas określony. Ograniczyła się przy tym do stwierdzenia, że dowody stwierdzające ten fakt znajdują się u pracodawcy. Czy sąd ma obowiązek samodzielnie poszukiwać dowodów na potwierdzenie twierdzeń pracownicy?

Czy można połączyć roszczenia

Pracownik wniósł sprawę o ustalenie stosunku pracy. Czy w tym samym postępowaniu może zażądać zapłaty wynagrodzenia za nadgodziny i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Stosunek pracy trzeba udowodnić