Jeśli przepracowany za granicą okres nie wystarcza do nabycia uprawnień do zasiłku, okres ten można zaliczyć do okresu wymaganego do nabycia zasiłku w Polsce. Łączeniu podlegają tylko okresy zatrudnienia i ubezpieczenia, nie uwzględnia się w nich prowadzenia działalności gospodarczej. Aby uzyskać dokument potwierdzający okres zatrudnienia za granicą należy wystąpić do zagranicznej instytucji o wystawienie formularza E301 ( potwierdzenie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia). Osoby, które nie dopełniły formalności w zagranicznym urzędzie pracy muszą czekać w Polsce na przesłanie im formularza E 301 nawet do trzech miesięcy. Po powrocie do kraju należy zarejestrować się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy , a następnie z zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który wyda decyzję o przyznaniu zasiłku.

Kraj | Zasiłek zagraniczny netto / miesiąc w zł

Irlandia 3500
Wielka Brytania 1500
Niemcy 2500
Islandia 3000

Użyteczne adresy:
Instytucje w Wielkiej Brytanii i Irlandii wystawiające formularze E 301 i E 303:

The Pension Service
International Pension Centre
Tyneview Park
Newcastle upon Tyne
England NE98 1BA
Tlph : 0044 191 21 87777 Fax: 0044 191 21 7381
E-mail: tvp.internationalqueries@thepensionservice.gsi.gov.uk
Web : http://www.thepensionservice.gov.uk/ipc/

Department of Social and Family Affairs
EU Records
Inner Relief Road
Buncrana
Co. Donegal
Ireland.
Tel: 00353 14715898
Fax: 00353 749364540
web : www.welfare.ie