Czy wykonujący umowę o dzieło jest ubezpieczony

Jestem uprawniona do wcześniejszej emerytury. Zastanawiam się nad zawarciem umowy o dzieło. Czy od takiej umowy należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Czy zawsze trzeba ubezpieczyć zleceniobiorcę

Jestem emerytem zatrudnionym na pół etatu. Otrzymuję wynagrodzenie w wysokości 700 zł brutto miesięcznie. Od marca z inną firmą zawrę umowę zlecenia. Czy z tytułu zlecenia będę obowiązkowo podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym?

Czy trzeba zgłosić pracownika do ZUS

W grudniu 2009 roku ukończyłem 65 lat i otrzymałem z ZUS emeryturę. Mój były pracodawca, u którego pracowałem do końca 2009 roku, zaproponował mi pracę. Czy jeśli zdecyduję się na jej zawarcie, będę obowiązkowo podlegał ubezpieczeniom społecznym?

Czy emeryt zakładający firmę płaci składki

Pobieram emeryturę w wysokości 1250 zł brutto. Od 1 marca 2010 r. zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, która będzie opodatkowana w formie karty podatkowej. Czy z działalności będę musiał opłacać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

Czy trzeba płacić składki od dwóch zleceń

Od stycznia 2008 roku otrzymuję z ZUS emeryturę. W maju 2009 roku zawarłem umowę zlecenia. Co miesiąc otrzymuję 800 zł. Obecnie otrzymałem propozycję zawarcia kolejnej umowy zlecenia w innej firmie. Mam zarabiać miesięcznie około 500 zł. Czy z uwagi, że wynagrodzenie z pierwszej umowy jest niższe od minimalnego, również od drugiej muszą być obowiązkowo opłacane składki?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaka forma dorabiania do emerytury i renty jest najkorzystniejsza.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.