Na początku marca Sejm przyjmie projekt ustawy łagodzący zasady przyznawania becikowego. Będą obowiązywać do końca 2011 roku.
Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczącego zasad przyznawania becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (oba świadczenia wynoszą 1 tys. zł). Jest on rozpatrywany w trybie pilnym. Posłowie zagłosują zapewne nad jego przyjęciem na następnym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 3 marca. Zmiany wejdą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
– Chcemy szybko zakończyć prace nad ustawą, aby becikowe jak najszybciej otrzymali rodzice, którym odmówiono jego wypłaty – mówi poseł Magdalena Kochan z PO, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Rząd postanowił zmienić obowiązujące od listopada ubiegłego roku przepisy, które wprowadziła tzw. ustawa rodzinna. Osoby ubiegające się w gminie o becikowe muszą przedstawiać zaświadczenie potwierdzające, że ciężarna kobieta pozostawała pod opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży do porodu. W zaświadczeniu muszą też być odnotowane wykonywane w trakcie ciąży badania – co najmniej jedno w każdym trymestrze. Brak zaświadczenia lub objęcie opieką od późniejszego terminu powoduje, że gmina nie wypłaca becikowego.
Nowelizacja ustawy zakłada, że do końca 2011 r. rodzic będzie dalej przedstawiał zaświadczenie, ale wystarczy, że potwierdzi jedno badanie w trakcie ciąży. Uprawnienie do wydania zaświadczenia oprócz lekarza będzie też miała położna. Konieczność objęcia opieką od 10. tygodnia powróci od stycznia 2012 r.
W tym czasie rząd przeprowadzi wśród rodziców kampanię informacyjną, która będzie zachęcać przyszłe matki do wykonywania profilaktycznych badań w trakcie ciąży.
Nowy wzór rozporządzenia i wymagane formy opieki medycznej określi rozporządzenie wydane przez ministra zdrowia.
O becikowe będą mogli ponownie ubiegać się ci rodzice, którym po 1 listopada 2009 r. odmówiono wypłaty świadczenia. Będą mieli sześć miesięcy od wejścia w życie ustawy na ponowne złożenie wniosku.