Odbędą się dwa postępowania kwalifikacyjne. Pierwsze od 1 do 31 marca, drugie od 1 do 31 października.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, wynagrodzenie lekarzy - rezydentów jest uzależnione od dziedziny medycyny oraz od okresu specjalizacji.

Zróżnicowanie wynagrodzenia ma zachęcić młodych lekarzy do podejmowania specjalizacji w dziedzinach priorytetowych, w których zaobserwować można ograniczenie dostępności świadczeń specjalistów.

Według informacji MZ do deficytowych specjalności należą m.in.: epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna, patomorfologia oraz rehabilitacja medyczna, jak również anestezjologia i intensywna terapia, neonatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz chirurgia.

W Polsce jest około 7,5 tys. rezydentów, czyli lekarzy, którzy po ukończeniu studiów medycznych i odbyciu rocznego stażu uczą się wybranej specjalizacji, a ich wynagrodzenie jest finansowane z budżetu pastwa.