Resort pracy chce, aby osoby zatrudnione na etacie, które przebywały na urlopach wychowawczych i prowadziły działalność gospodarczą, miały możliwość umorzenia składek na Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999 r. do końca sierpnia 2009 r. Taką propozycję zawiera projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który jest w konsultacjach społecznych.

Obecnie o umorzenie składek na Fundusz Pracy za wspomniany okres mogą się ubiegać osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i przebywały na urlopie macierzyńskim. Ponadto mogą się one, podobnie jak osoby na urlopie wychowawczym, ubiegać o umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Tak wynika z ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609).

– Wejście w życie propozycji zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oznacza, że osoby na urlopach: macierzyńskim i wychowawczym, będą traktowane tak samo w kwestii ubiegania się o umorzenie składek – mówi Paweł Pelc ekspert ubezpieczeniowy.