Czy można ponownie ustalić podstawę wymiaru

Nasza pracownica od 19 grudnia 2008 r. otrzymuje emeryturę. Pracuje u nas od 1 stycznia 2009 r. na podstawie umowy o pracę, na pół etatu. Chce wystąpić do ZUS o przeliczenie świadczenia i dlatego wystąpiła o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Przeliczenie ma polegać na uwzględnieniu zarobków uzyskanych po nabyciu prawa do emerytury. Czy możliwe jest, aby ZUS ustalił wysokość emerytury z uwzględnieniem kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca 2010 r.?

TAK

Jest to możliwe, jeśli wniosek zostanie zgłoszony po 28 lutego 2010 r. i nowo obliczony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, z uwzględnieniem zarobków uzyskanych po przyznaniu emerytury, będzie wyższy od ostatnio obliczonego.

Gdy do obliczenia podstawy wymiaru emerytury zostanie uwzględnione wynagrodzenie przynajmniej w części z okresu po przyznaniu emerytury, to zarówno do obliczenia podstawy wymiaru emerytury, jak i jej części socjalnej zostanie przyjęta kwota bazowa obowiązująca w miesiącu zgłoszenia wniosku o przeliczenie. Przeliczenie świadczenia dokonywane jest na wniosek uprawnionego. Musi on również złożyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na formularzu ZUS Rp-7.

Podstawa prawna

Art. 110 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy wskaźnik może być niższy

Zatrudniony od czerwca 2000 r. pracownik od marca 1999 r. ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych (1989–1998) wyniósł 133 proc. Emerytura nie była jeszcze przeliczana. Czy jeśli pracownik wystąpi w marcu 2010 r. o przeliczenie emerytury (zrobi to pierwszy raz), ZUS zastosuje nową kwotę bazową?

Czy ZUS musi przyjąć nową kwotę bazową

Od 17 września 2009 r. otrzymuję emeryturę. ZUS do obliczenia podstawy wymiaru przyjął zarobki z lat 1998–2007. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 102,64 proc. Po przyznaniu emerytury nie pracowałem. W tym roku uzyskałem dokumenty potwierdzające wynagrodzenia z lat 70. Otrzymywałem wówczas najwyższe zarobki. Czy ZUS obliczy mi po złożeniu dokumentów emeryturę od nowej kwoty bazowej?

Czy można przeliczyć zawieszoną emeryturę

Nasza pracownica od sierpnia 2008 r. ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury. Kontynuowała zatrudnienie i ZUS zawiesił wypłatę świadczenia. Do tej pory nie wystąpiła z wnioskiem o wypłatę emerytury. W marcu 2010 r. pracownica chce rozwiązać stosunek pracy i wystąpić o przeliczenie świadczenia. Podstawa wymiaru emerytury była ustalona z lat 1998–2007. Wskaźnik wyniósł 214,32 proc. Zarobki z 2008 i 2009 roku nie były wysokie, a więc wskaźnik wysokości podstawy wymiaru z uwzględnieniem tych lat będzie niższy niż ustalony w 2007 roku. Czy możliwe jest podwyższenie emerytury, jeśli świadczenie zostanie obliczone od kwoty bazowej z dnia złożenia wniosku o przeliczenie?

Czy ZUS wypłaci wyższe świadczenie

ZUS przyznał mi wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 60 lat, tj. od października 2006 r. Rozwiązałem umowę o pracę 31 grudnia 2006 r. i od 1 stycznia 2007 r. ZUS wypłaca mi emeryturę. Do jej obliczenia przyjął zarobki z lat 1996–2005. Wskaźnik wyniósł 128,15 proc. Od 1 lutego 2007 r. ponownie podjąłem zatrudnienie. Znalazłem też dokumenty potwierdzające wysokie zarobki z lat nieuzwględnionych do ustalenia podstawy. Czy jeśli złożę wniosek o przeliczenie emerytury, ZUS zastosuje nową kwotę bazową?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można wystąpić o przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową