W roku akademickim 2010/2011 na rynku będzie więcej studiów podyplomowych o profilu technicznym. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi 19 lutego konkurs na dofinansowanie projektów studiów podyplomowych dla pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców. W tym roku dodatkowymi punktami będą premiowane projekty tych uczelni, które zamierzają realizować studia o charakterze technicznym. Ponadto dodatkowe punkty będzie można uzyskać w konkursie, jeśli co najmniej połowa zajęć na studiach podyplomowych będzie prowadzona przez wykładowców praktyków.

– Chodzi o to, żeby wiedza, która trafia do pracowników przedsiębiorstw, była oparta na doświadczeniu zdobytym w sektorze przedsiębiorstw – mówi Wojciech Szajnar, dyrektor Zespołu Instrumentów Szkoleniowych w PARP.

Dodatkowo punktowane będą również projekty, które przewidują wśród uczestników studiów podyplomowych co najmniej 20 proc. osób w wieku powyżej 45 roku życia.

Wnioski będzie można składać do końca marca. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł, czyli tyle samo, ile w ubiegłym roku.

Wyniki konkursu będą znane przed rozpoczęciem roku akademickiego 2010/2011. Z dofinansowanych przez UE studiów podyplomowych mogą korzystać pracownicy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. UE pokrywa 80 proc. kosztów studiów, resztę sfinansować musi sam pracownik.