Osoba, która ubiega się w gminie, o oświadczenia rodzinne, przedstawia dochody z roku poprzedzającego okres zasiłkowy. Jeżeli zasiłek rodzinny nie został jej przyznany, bo dochody rodziny przekraczały kryterium dochodowe (wynosi 504 lub 583 zł na członka rodziny), a w międzyczasie nastąpiła utrata dochodu, gmina ponownie je przeliczy, uwzględniając tę zmianę.

Niektóre gminy w związku ze wzrostem liczby bezrobotnych przyjmują więcej wniosków o zasiłki spowodowanych utratą pracy.

– Miesięcznie wpływa do nas od 60 do 80 nowych wniosków, z których 10 proc. od osób, które straciły pracę – mówi Barbara Kwaśniak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

Mieczysława Pendlowska, naczelnik Wydziału Świadczeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli, dodaje, że część osób ze względu na zamrożone od kilku lat kryterium dochodowe, nawet jeżeli traci pracę lub pracuje na niepełnym etacie i otrzymuje niższe wynagrodzenie, to nie kwalifikuje się do przyznania im zasiłku na dziecko.