MEN chce aby numery PESEL uczniów umieszczane były nie tylko na świadectwach szkolnych, ale także w dziennikach szkolnych i dziennikach przedszkolnych. Zapisano to w projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego dokumentacji szkolnej.

Projekt, który skierowano do uzgodnień międzyresortowych i społecznych, ministerstwo opublikowało na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z nim, numery PESEL uczniów umieszczane będą w takich dokumentach szkolnych i przedszkolnych jak m.in. dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć przedszkolnych, księgi ewidencji dzieci, księgi uczniów.

Rozporządzenie to ma wejść w życie 1 września 2010 r.

Na początku lutego do uzgodnień ministerstwo edukacji skierowało projekt innego rozporządzenia - w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Zgodnie z tym projektem numery PESEL uczniów będą umieszczane na świadectwach szkolnych.