Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji społecznych projekt w sprawie koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników od 21 do 23 roku życia.

Zgodnie z nim dzieci i osoby do 21 roku życia, ubiegające się o wydanie orzeczenia uprawniającego do uprawiania określonej dyscypliny sportu, będą musiały mieć wykonane badania wstępne m.in. z zakresu ortopedii, stomatologii czy laryngologii. Konsultacjom neurologicznym i badaniom elektroencefalografem dodatkowo zostaną poddane dzieci i młodzież, które zamierzają uprawiać boks, kick-boxing, dalekowschodnie sztuki walki oraz nurkowanie. Muszą one być powtarzane co dwa lata.

Koszty tych badań i orzeczeń lekarskich związanych z dopuszczeniem do uprawiania sportu będzie pokrywał Narodowy Fundusz Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że na ten cel Fundusz wyda 20,2 mln zł rocznie.

Ponadto w projekcie zrezygnowano z wymogu posiadania licencji do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 lat.