Kobiety w ciąży oraz rodzice zajmujący się pracą naukową mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania na zatrudnienie asystenta albo o grant w wysokości 140 tys. zł.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) otworzyła program POMOST, adresowany do kobiet w ciąży realizujących projekty naukowe oraz do rodziców, którzy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem chcą powrócić do pracy naukowej. Celem programu jest zahamowanie zjawiska utraty talentów w kadrze naukowej.

– Mam nadzieję, że dzięki nowemu programowi, uda nam się stworzyć sprzyjające warunki dla najbardziej utalentowanych naukowców, którzy chcą pogodzić karierę naukową z rodzicielstwem – mówi Michał Pietras, dyrektor programów finansowanych z funduszy strukturalnych FNP.

Fundacja na program POMOST przeznaczyła 4 mln zł. Kobiety w ciąży otrzymają dofinansowanie na zatrudnienie asystentów, którzy będą wyręczać je w wykonywaniu badań szkodliwych dla zdrowia. Dzięki temu kobiety spodziewające się dziecka będą mogły kontynuować badania, bez ryzyka jakie niesie praca w trudnych warunkach tj. promieniowanie, kontakt z odczynnikami chemicznymi czy obsługa ciężkich urządzeń. O dofinansowanie mogą starać się kandydatki posiadające co najmniej stopień magistra, biorące udział w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych, wykonujące prace, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego przebiegu ciąży. Wnioski są przyjmowane od 15 lutego.

Natomiast dla rodziców, którzy chcą powrócić do pracy badawczej, FNP przygotowała grant w wysokości 140 tys. zł. Środki te przeznaczone są dla osób ze stopniem doktora lub profesora. Finansowane będą projekty badawcze, składane zarówno przez kobiety, które urodziły dziecko, jak i mężczyzn, którzy zdecydowali się na co najmniej 6 miesięczną przerwę w pracy w związku z opieką nad dzieckiem. W tej edycji programu wnioski można składać w dwóch terminach: do 9 kwietnia oraz do 15 października 2010 r.

Program FNP umożliwia szybszy powrót do pracy naukowej. Zdaniem Agnieszki Graff z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW takie dofinansowanie jest pomocne, ale nie rozwiązuje sedna problemu.

– Młode matki potrzebowałyby dodatkowego wsparcia finansowego np. w postaci stypendium, które umożliwi im pogodzenie kariery naukowej z wychowaniem dziecka – uważa Agnieszka Graff. Przy staraniu się o pracę w placówce naukowej liczy się dorobek osiągnięć ostatnich kilku lat. A czas przypadający na najprężniejszy rozwój kariery naukowej pokrywa się z momentem założenia rodziny. Zatem bez gruntowych zmian w dofinansowaniu naukowców, nadal będą stali oni przed trudnym wyborem, czy poświęcić się pracy, czy zdecydować się na założenie rodziny.