Trzy pytania do ... SŁAWOMIRA PARUCHA, wspólnika w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak - Czy pracodawca może zastrzec, że wysokość wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi musi pozostać tajna?
- Tak. Pracodawca ma takie prawo, w szczególności jeśli informacja o wysokości i składnikach wynagrodzenia podwładnych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Może zatem np. w regulaminie pracy i umowie o pracę wskazać, że pracownik nie może ujawniać wysokości otrzymywanej pensji ani żadnych dodatków do niej. Z drugiej strony, również na pracodawcy ciąży obowiązek nieujawniania informacji o wynagrodzeniu poszczególnych pracowników. Może to bowiem oznaczać naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych albo, w skrajnych przypadkach, przepisów dotyczących dóbr osobistych pracownika.
Jeśli jednak pracownik ujawni wspomniane informacje, może zostać ukarany.