Skierowany już do Sejmu rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych przewiduje, że osoba pracująca w tzw. warunkach szkodliwych, która jest członkiem OFE, będzie mogła wypisać się z funduszu, jeśli przynależność do II filaru uniemożliwia jej skorzystanie ze z emerytury. Osoby, które będą mogły od stycznia korzystać z wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.), będą musiały złożyć w ZUS nie tylko wniosek o emeryturę, ale także wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE do budżetu.

Obecne przepisy stanowią, że aby móc skorzystać ze świadczenia na podstawie tego artykułu, przyszły emeryt musi na 1 stycznia 1999 r. legitymować się wymaganym okresem zatrudnienia w tzw. szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (najczęściej 15 lat) i odpowiednim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Nie może jednak należeć do OFE. Część osób, które na początku reformy emerytalnej zapisały się do funduszy, nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób odcinają sobie drogę do wcześniejszej emerytury, nie mogłaby więc z niej skorzystać.

- Projekt przewiduje, że podobne uprawnienie zyskają nauczyciele prowadzący wcześniej zajęcia dla górników - mówi Bogna Nowak-Turowiecka z Konfederacji Pracodawców Polskich.

Dodaje, że jest to zmiana korzystna dla tych osób. Będą mogły otrzymywać znacznie wyższą od nauczycielskiej emeryturę górniczą.

Możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę z art. 184 i przez nauczycieli górniczych jest realizacją reguły określonej w art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Pracownicy urodzeni w latach 1949-1968, którzy spełnią warunki (chodzi głównie o wiek i staż) do wcześniejszej emerytury do końca tego roku, mogą z niej skorzystać, mimo że zapisali się do OFE. Mają ustawowe prawo do wypisania się z funduszu. Wystarczy, że w ZUS złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w OFE do budżetu. Takie przepisy obowiązują od lutego 2007 r. Wcześniej osoby, którym przynależność do OFE uniemożliwiła skorzystanie z emerytury, indywidualnie starały się o unieważnienie umowy.

Ułatwienia w występowaniu z OFE dotyczą już osób ubiegających się o tzw. wcześniejszą emeryturę pracowniczą, emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej, emeryturę górniczą i kolejową. Z takiej możliwości korzystają też osoby odchodzące na emerytury nauczycielskie, m.in. przyznawane bez względu na wiek na podstawie Karty Nauczyciela.