Gmina sprawdzi, czy osoba prowadząca gospodarstwo rolne może sprawować osobistą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Zmiana zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego (od stycznia można je otrzymać bez względu na dochód) dla osób, które rezygnują z pracy, aby sprawować osobistą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, spowodowała, że większość gmin otrzymuje więcej wniosków o jego przyznanie. Wśród wnioskodawców są też rolnicy, którzy, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, nie muszą rezygnować z prowadzenia gospodarstwa. Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) za zatrudnienie lub pracę zarobkową nie uznaje prowadzenia gospodarstwa rolnego.
– Zgodnie z ustawą takim zatrudnieniem, które powoduje odmowę przyznania tego świadczenia jest, m.in. umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – tłumaczy Monika Sokołowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze.
Dodaje, że w przypadku rolnika gmina dodatkowo nie musi odprowadzać za niego składek na ubezpieczenie społeczne, bo jest on ubezpieczony w KRUS.
Rolnik musi natomiast spełniać pozostałe warunki, które są wymagane przy uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Dotyczy to bliskiego stopnia pokrewieństwa oraz konieczności sprawowania osobistej opieki.
– Taka osoba powinna złożyć oświadczenie, że wykonywanie prac rolniczych nie koliduje z opieką nad niesamodzielnym członkiem rodziny. Gmina sprawdzi to przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego – mówi Bożena Krawiec z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie.