Zmiana zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego (od stycznia można je otrzymać bez względu na dochód) dla osób, które rezygnują z pracy, aby sprawować osobistą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, spowodowała, że większość gmin otrzymuje więcej wniosków o jego przyznanie. Wśród wnioskodawców są też rolnicy, którzy, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, nie muszą rezygnować z prowadzenia gospodarstwa. Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) za zatrudnienie lub pracę zarobkową nie uznaje prowadzenia gospodarstwa rolnego.

– Zgodnie z ustawą takim zatrudnieniem, które powoduje odmowę przyznania tego świadczenia jest, m.in. umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – tłumaczy Monika Sokołowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze.

Dodaje, że w przypadku rolnika gmina dodatkowo nie musi odprowadzać za niego składek na ubezpieczenie społeczne, bo jest on ubezpieczony w KRUS.

Rolnik musi natomiast spełniać pozostałe warunki, które są wymagane przy uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Dotyczy to bliskiego stopnia pokrewieństwa oraz konieczności sprawowania osobistej opieki.

– Taka osoba powinna złożyć oświadczenie, że wykonywanie prac rolniczych nie koliduje z opieką nad niesamodzielnym członkiem rodziny. Gmina sprawdzi to przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego – mówi Bożena Krawiec z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie.