Główny Urząd Statystyczny podał w tym tygodniu, że kwota bazowa, która wpływa na wysokość przyznawanych przez ZUS emerytur i rent wyliczanych na starych zasadach, wyniesie 2716,71 zł. Będzie wyższa od obowiązującej obecnie, która wynosi 2578,26 zł, o prawie 140 zł, tj. o 5,3 proc. Będzie ona obowiązywać od marca tego roku do końca lutego 2011 roku. Ponieważ ZUS, przyznając od marca emerytury i renty, weźmie pod uwagę wysokość nowej kwoty, przyznawane od przyszłego miesiąca świadczenia będą wyższe.

Trzeba jednak pamiętać, że nie będą one w tym roku waloryzowane. A tegoroczna, marcowa podwyżka, będzie stosunkowo wysoka, bo wyniesie 4,6 proc. Trzeba więc indywidualnie rozważyć, czy:

● złożyć wniosek do ZUS w lutym – wtedy ZUS przyzna niższe świadczenie, ale w marcu będzie ono zwaloryzowane,

● wstrzymać się ze złożeniem wniosku do marca – mieć przyznane wyższe świadczenie, ale nie otrzymać lutowej emerytury i nie podlegać w tym roku waloryzacji.

Z naszych wyliczeń wynika, że emeryci – ze względu na stosunkowo niską podwyżkę kwoty bazowej i stosunkowo wysoki wskaźnik waloryzacji – powinni składać wnioski do ZUS już w lutym. Przyznana w marcu emerytura będzie wprawdzie wyższa, ale marcowa waloryzacja prawie niweluje ten zysk. A niezłożenie do ZUS wniosku o świadczenie w lutym pozbawi prawa do jednej emerytury.