Już czas, żeby o godzeniu życia zawodowego z rodzinnym przestać tylko mówić. Pojawiła się okazja, aby wprowadzić realne ułatwienia. Resort edukacji chce, żeby przy zakładaniu wszystkich przedszkoli obowiązywały takie same zasady.
Reguły gry będą jednakowe dla tych, którzy zakładają małe, jak i duże placówki. Ważne, aby zasiadając do rozmów, urzędnicy MEN wysłuchali partnera, jakim są pracodawcy czy osoby, które prowadzą już małe placówki. Tym pierwszym np. rząd umożliwił zakładanie przedszkoli za środki funduszu socjalnego, ale nie zlikwidował barier administracyjnych. W poprzedniej liberalizacji prawa po prostu zapomniał, że przedszkola tworzą nie tylko samorządy.