Osoby, które chcą się ubiegać o wyższe stanowisko w służbie cywilnej, muszą mieć trzyletni staż pracy w budżetówce.
Aby zajmować wyższe stanowisko w służbie cywilnej, trzeba wykazać się odpowiednim stażem pracy. Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej dyrektorem generalnym może zostać osoba, która posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych. Natomiast pozostałe wyższe stanowiska może zajmować osoba, która posiada co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych.
Z tym że wątpliwości budzi, czy do wymaganego stażu wlicza się czas przepracowany u pracodawcy spoza budżetówki. Według Departamentu Służby Cywilnej w przypadku dyrektora generalnego do sześcioletniego stażu wlicza się również okres zatrudnienia w sektorze prywatnym. Natomiast na pozostałych wyższych stanowiskach trzeba mieć trzyletni staż w jednostkach sektora finansów publicznych, czyli m.in. administracji rządowej i samorządowej oraz podległych jej jednostkach budżetowych, uczelniach publicznych, ZUS, NFZ, funduszach celowych, Polskiej Akademii Nauk.